« powrót

Uruchamianie zbiornika

  1. Zalanie szkła
  2. Zaszczepienie zbiornika
  3. Dni kolejne
  4. Po około 2-3 tygodniach

Zalanie szkła

Wypłucz akwarium i wylej wodę po płukaniu. Usyp dno i ułóż część dekoracji. Nalej wodę, kierując strumień nie na dno, ale na położony na dnie talerzyk - tak by nie zniszczyć usypanego kształtu podłoża i nie poprzesuwac dekoracji. Uruchom filtry, ułóż resztę dekoracji i możesz posadzić rośliny. Teraz zostaw zbiornik co najmniej na dobę, niech filtr oczyści wodę z drobin, które zostały wzniecone z dna w czasie dekorowania zbiornika i sadzenia roślin.

Zaszczepienie zbiornika

Sprawdź czy filtra nie trzeba oczyścić z dużych śmieci. Jeśli masz możliwość, "zaszczep" filtr mułem z innego, już działającego zbiornika - wybrudź nim po prostu gąbkę. Jeśli nie możesz, zaszczep bakterie nitryfikacyjne za pomocą preparatu bakteryjnego (np. "Cycle", "Bactozyme", "Nitrivec" ... ). Można się zresztą obejść bez zaszczepiania, ale wtedy uruchamianie zbiornika zamiast 1-2, może potrwać 3 lub 4 tygodnie.

Do akwarium z zaszczepionym filtrem wpuść jedną wytrzymałą rybkę (ewentualnie kilka bardzo małych, zwykle zbrojników lub kirysów), lub taką rybę, której Ci nie będzie szkoda jeśli padnie - np. gupika. Dobrze się do tego nadają również molinezje - po pierwszym tygodniu możesz je przestać karmić, a wtedy zainteresują się one glonami które zwykle pojawiają się w akwarium w początkowym okresie. Molinezje zjadają większość z tych glonów, ale tylko wtedy, kiedy są naprawdę głodne.

Dni kolejne

Co 1-2 dni sprawdzaj za pomocą testów stężenia NH3 i NO2. Zaobserwujesz najpierw wzrost ilości NH3, a potem wzrost ilości NO2. Po kilku dniach poziom NH3 zacznie spadać, a NO2 wciąż będzie rosło. Kiedy również poziom NO2 zacznie się obniżać a poziom NH3 zmaleje do zera, oznaczać to będzie, że ilość bakterii w filtrze osiągnęła wielkość wystarczającą do przetworzenia nieczystości pochodzących od wszystkich ryb, jakie aktualnie są w zbiorniku. Tym samym osiągnięty został stan pewnej równowagi biologicznej. Teraz wpuść do zbiornika drugą rybkę, lub kolejną partię kilku rybek. Ciągle sprawdzaj ilość NO2. Kiedy znów zacznie spadać, możesz wpuścić kilka kolejnych ryb.

Po około 2-3 tygodniach

Poziom NH3 powinien już być ustabilizowany w okolicach 0, podobnie poziom NO2. Jeśli tak jest, bakterie się rozwinęły i możesz wpuścić ryby z planowanej docelowej obsady. Jednak staraj się zawsze przestrzegać zasady, by za jednym razem nie wpuszczać większej "masy" ryb niż ~2x tyle, co już jest w zbiorniku. Teraz musisz znów monitorować poziom NO3, który będzie stale rósł. Dlatego po około miesiącu należy już przystąpić do częściowej wymiany wody. Staraj się nie dopuścić do tego, by poziom NO3 przekroczył 25 mg/litr, a najlepiej by oscylował w okolicach 12-15. Jeśli masz dużo roślin, a zwłaszcza w dobrze oświetlonym zbiorniku z systemem uzupełniania CO2, łatwiej będzie Ci zachować bezpieczne dla ryb warunki.