« powrót

Słowniczek

  1. Aqualit
  2. Bielinka
  3. Dekalcyfikacja
  4. Denitryfikator
  5. Deszczownia
  6. Filtr odwróconej osmozy - RO
  7. Lignity
  8. Temperatura barwna
  9. Twardość wody

Aqualit

Preparowane z gliny lekkie, białe, porowate podłoże, bogate w mikroelementy, znakomite dla dla roślin. Najlepiej stosować mieszankę aqualitu ze żwirkiem. Producent: niemiecka firma "Hobby".

Bielinka

Podchloryn sodu NaOCl, do dostania w sklepach chemicznych. Silny środek dezynfekujący stosowany w akwarystyce do zwalczanie glonów i odkażania zbiorników po chorobach.

Dekalcyfikacja

Rośliny, przy udziale światła, przetwarzają CO2 w tlen. Ponadto również oddychają, zamieniając tlen w dwutlenek węgla. W świetle oddychanie roślin jest niezauważalne. W nocy jednak synteza tlenu zupełnie ustaje i rośliny wyłącznie wytwarzają CO2. CO2 powoduje lekkie zakwaszenie wody, wobec czego rano pH w akwarium jest zwykle najniższe. W ciągu dnia CO2 jest pochłaniany przez rośliny i pH się podnosi. Przy bardzo silnym oświetleniu, jeśli do wody nie jest podawany CO2 (jako nawóz), niektóre rośliny wyciągają dwutlenek węgla nie tylko z wody, ale również z pewnych rozpuszczonych w niej związków wapnia, z których wówczas pozostają jony o odczynie silnie zasadowym. Ten proces to właśnie dekalcyfikacja. Powodują ona bardzo znaczne podniesienie pH wody, nawet o 3-4 stopnie w ciągu dnia. Takie wahania pH dla niemal wszystkich gatunków ryb są zabójcze - z tego powody należy monitorować poziom pH , zwłaszcza w silnie obsadzonych zbiornikach, które są jasno oświetlone, a nie jest do nich podawany CO2

Denitryfikator

Jest to rodzaj filtra biologicznego, w którym żyją bakterie beztlenowe. Są to inne szczepy bakterii niż te, żyjące w zwykłym filtrze akwariowym. Bakterie w denitryfikatorze przetwarzają związki azotu - NH3, NO2, NO3 - uwalniając z nich wolny azot. Dla zapewnienia warunków beztlenowych denitryfikator zwykle robi się w postaci zwiniętej rury o odpowiednio dobranym przekroju i długości, przez którą bardzo powoli, kropla po kropli przepływa woda, a każda porcja płynie przez całą długość kilka... dni. Więcej na ten temat w artykule Michała Juncewicza

Uwaga ! posiadanie denitryfikatora nie zwalnia z obowiązku częściowej wymiany wody - można to jedynie robić rzadziej lub mniejszymi porcjami.

Deszczownia

Rurka z małymi otworkami, którą zakłada się na wylot wody w filtra. Woda wylatując szeregiem wąskich strużek znakomicie natlenia wodę - dużo lepiej niz jakakolwiek inną metodą - i porusza powierzchnię wody. Intemsywność natleniania zależy od ustawienia deszczowni. Najsilniej działa ustwiona nad powierzchnią wody z wylotami skierowanymi w bok - jest to jednak bardzo hałaśliwe. Prawie równy efekt można uzyskać instalując ją pod powierzchnia wody, z wylotami skierowanymi lekko w górę - poruszana jest wtedy intensywnie powierzchnia wody. Czasami jest instalowana w pozycji pionowej, wtedy równomiernie miesza wodę w całym zbiorniku, zapobiegając powstawaniu zastoisk. Skuteczność zależy od mocy pompy w filtrze (lub PowerHead'dzie) do którego jest przyłączona.

Filtr odwróconej osmozy - RO

Filtr R/O (Reverse Osmosis) - specjalny rodzaj filtra do wody wodociągowej, w którym woda jest pod ciśnieniem jest "przeciskana" przez bardzo gęstą membranę - tak gęstą, że mogą przez nią przejść jedynie stosunkowo niewielkie cząsteczki wody, a wszelkie większe związki i kompleksy chemiczne są zatrzymywane. Woda "odpadowa" ma znacznie wyższą twardość niż woda kranowa, natomiast woda, która przeszła przez filtr RO jest niemalże chemicznie czysta - pozbawiona soli mineralnych, wszelkich zanieczyszczeń i o twardości równej 0. Dodatek wody z filtra R/O do akwarium pozwala na znaczne obniżenie twardości, a jednocześnie obniża się pH.

Woda taka jest niezwykle agresywnym rozpuszczalnikiem i nie wolno jej pić ani w czystej postaci stosować do akwarium, powinna być mieszana z niewielką ilością wody wodociągowej (w stosunku dobranym odpowiednio do twardości jaka jest potrzebna - np. 1:3 czy 1:10). Można też wodę sztucznie mineralizować tak jak się to robi do celów spożywczych (n.p. dolewając niewielkie ilości wody mineralnej lub rozpuszczajc małą ilość soli kuchennej - kika ziaren na litr).

Lignity

Skamieniałe drewno częściowo (nie całkowicie) przetworzone w węgiel brunatny. Wzbogaca wodę w mikroelementy, zmiękcza i zakwasza wodę, nie barwiąc jej (jak torf) lub barwiąc tylko nieznacznie.

Temperatura barwna

Termin "temperatura barwna" przyjęto dla klasyfikacji widm źródeł światła poprzez porównanie ich do widma promieniowania ciała doskonale czarnego. Ciało doskonale czarne (paradoksalnie, świetnymi modelami ciała doskonale czarnego są... gwiazdy) świeci w określony sposób w zależności od temperatury do której jest rozgrzane, przy czym, im wyższa temperatura, tym bardziej maksimum promieniowania przesuwa się w kierunku światła niebieskiego. Świetlówki mają wprawdzie odmienny rozkład energii w widmie, lecz porównanie ich światła do widma wzorcowego daje pewne wyobrażenie o barwie. Światło żółtawe czy lekko pomarańczowe (o temp. 2700-4000°K) nazywa się "ciepłym" , zaś światło o niebieskawym czy fiołkowym odcieniu (7000-10.000°K) - "zimnym". Światło dzienne, słoneczne, ma temp. 5000-6000°K.

Twardość wody

Patrz w rozdziale -> Chemia wody.